YARIŞMA TAKVİMİ


Basın Bülteni ve İlan

:


7 Zilhicce 1435 / 01 Ekim 2014 Çarşamba

Kayıt Tarihi

:

1 Muharrem – 10 Rebi’ül-ahir 1436 / 25 Ekim 2014 – 31 Ocak 2015

Kayıt Düzeltme İçin Son Tarih

:

15 Rebi’ül-ahir 1436 / 5 Şubat 2015

Sınav Yerlerinin Açıklanacağı Tarih

:

29 Cemaziyelevvel 1436 / 20 Mart 2015 Saat: 20:00

Yarışma Sınav Tarihi

:

8 Cemaziyelahir 1436 / 29 Mart 2015 Pazar Saat: 10.00

Sınav Soru ve Cevaplarının Açıklanacağı Tarih

:

10 Cemaziyelahir 1436 / 31 Mart 2015 Saat: 20:00

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih

:

25 Cemaziyelahir 1436 / 15 Nisan 2015 (Türkiye Dereceleri)

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

:

25-28 Cemaziyelahir 1436 / 15 – 18 Nisan 2015

İl Ödül Geceleri Tarihleri

:

5 – 13 Recep 1436 / 24 Nisan – 2 Mayıs 2015

Türkiye Geneli Ödül Gecesi Tarihi

:

14 Recep 1436 / 3 Mayıs 2015